„Inzerát" (2021) Chemické listy, 115(9), s. 494. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3919 (Viděno: 15 duben 2024).