„Inzerát" (2022) Chemické listy, 116(6), s. 389. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4077 (Viděno: 29 březen 2023).