„Inzerát" (2022) Chemické listy, 116(9), s. 561. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4120 (Viděno: 15 duben 2024).