„Reklama" (2023) Chemické listy, 117(2). Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4192 (Viděno: 7 prosinec 2023).