Fenclová, K., Němec, M. a Prášek, T. (2023) „Stanovení plutonia a dalších vybraných aktinoidů metodou urychlovačové hmotnostní spektrometrie", Chemické listy, 117(2), s. 128–133. doi: 10.54779/chl20230128.