„Inzerát" (2023) Chemické listy, 117(2), s. 134. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4202 (Viděno: 14 červenec 2024).