Zuzáková, J., Janák, D., Vobecká, E. a Říhová Ambrožová, J. (2023) „Využití somatických kolifágů při sledování hygienické nezávadnosti recyklovaných odpadních vod", Chemické listy, 117(3), s. 163–169. doi: 10.54779/chl20230163.