Kačeriaková, D. a Špánik, I. (2014) „Využitie cyklodextrínov v plynovej chromatografii: príprava kapilárnych kolón s cyklodextrínovými stacionárnymi fázami", Chemické listy, 108(5), s. 462–469. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/503 (Viděno: 24 září 2023).