Hájková, A., Vyskočil, V. a Barek, J. (2013) „Voltametrické stanovení stopových množství 2-aminofluoren-9-onu s předřazenou prekoncentrací analytu pomocí extrakce na tuhou fázi", Chemické listy, 107(3), s. 234–240. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/748 (Viděno: 13 červenec 2024).