Vavřinová, D. a Matějka, P. (2013) „Možnosti využití technik povrchem zesílené vibrační spektroskopie při analýze přípravku Chamomilla vulgaris", Chemické listy, 107(3), s. 245–249. Dostupné z: http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/750 (Viděno: 7 prosinec 2022).