[1]
P. Švec a M. Hrubý, „Radiofarmaka pro diagnostiku a terapii neuroendokrinních nádorů", Chem. Listy, roč. 111, č. 1, s. 3–10, led. 2017.