[1]
J. Boroň, P. Novotný, a P. Kačer, „Využití biočipů v neurologii a psychiatrii", Chem. Listy, roč. 110, č. 11, s. 792–799, lis. 2016.