[1]
Ľ. Machyňák, E. Beinrohr, M. Němeček, a F. Čacho, „Stanovenie fluoridov vo vodných roztokoch vysokorozlišovacou molekulovou absorpčnou spektrometriou", Chem. Listy, roč. 111, č. 10, s. 663–666, říj. 2017.