[1]
L. Kullová, T. Kovářík, D. Rieger, a M. Čekalová, „Geopolymerní kompozit na bázi roztoku křemičitanu draselného s plnivem o různém granulometrickém složení", Chem. Listy, roč. 110, č. 8, s. 581–584, srp. 2016.