[1]
J. Leitner a D. Sedmidubský, „Příprava, vlastnosti a využití nanostrukturovaného ZnO", Chem. Listy, roč. 110, č. 6, s. 406–417, čer. 2016.