[1]
P. Buryan, „Uvolňování plynů při stanovení charakteristických teplot tavitelnosti popele biomasy", Chem. Listy, roč. 110, č. 6, s. 456–459, čer. 2016.