[1]
K. Walachova, L. Bacakova, B. Dvorankova, a V. Svorcik, „Biocompatibility of Polymers Modified by High-Energy Ions", Chem. Listy, roč. 96, č. 1, úno. 2002.