[1]
L. Filip a A. Zolal, „Perzistentní organické látky v životním prostředí a technologie pro jejich odstraňování", Chem. Listy, roč. 111, č. 12, s. 782–788, pro. 2017.