[1]
T. Benčo, V. Sládková, a B. Kratochvíl, „Ternární fázové diagramy kokrystalů trospium-chloridu", Chem. Listy, roč. 111, č. 12, s. 829–834, pro. 2017.