[1]
K. Cinková, P. Šatkovská, a Ľ. Švorc, „Stanovenie kyseliny listovej vo farmaceutických prípravkoch pomocou square-wave voltampérometrie na bórom dopovanej diamantovej elektróde", Chem. Listy, roč. 109, č. 10, s. 788–793, říj. 2015.