[1]
L. Blažeková, S. Bielečková, a V. Horváthová, „Izolácia a chemická charakterizácia pšeničných arabinoxylánov", Chem. Listy, roč. 109, č. 9, s. 666–672, zář. 2015.