[1]
A. Vitásková a L. Kvítek, „Langmuirovy filmy kyseliny poly-ʟ-mléčné – jejich nukleace a růst", Chem. Listy, roč. 112, č. 6, s. 346–353, čer. 2018.