[1]
J. Michálek, M. Dušková Smrčková, M. Přádný, a E. Chylíková Krumbholcová, „Příběh jednoho materiálu, aneb 2-hydroxyethyl-methakrylát: monomer, polymer, vlastnosti a aplikace", Chem. Listy, roč. 112, č. 8, s. 490–497, srp. 2018.