[1]
O. Hegedűs, D. Čepelová, a A. Hegedűsová, „Hodnotenie titračnej metódy stanovenia tukov v potravinách", Chem. Listy, roč. 109, č. 9, s. 710–713, zář. 2015.