[1]
Z. Bělohlav, „Pojem technologie v čase", Chem. Listy, roč. 109, č. 8, s. 593, srp. 2015.