[1]
H. Stiborová, A. Bačáková, L. Musilová, a K. Demnerová, „Od přirozeného fenoménu výskytu genů rezistence k antibiotikům v životním prostředí ke vzniku multirezistentních kmenů", Chem. Listy, roč. 112, č. 12, s. 833–839, pro. 2018.