[1]
„Obsah čísla a tiráž", Chem. Listy, roč. 112, č. 12, s. 871–872, pro. 2018.