[1]
E. Culková, „Novšie analytické metódy a postupy stanovenia fluoridov", Chem. Listy, roč. 109, č. 8, s. 606–612, srp. 2015.