[1]
P. Otřísal, „Změny hodnocení odolnosti izolačních ochranných oděvů proti permeaci toxických látek", Chem. Listy, roč. 113, č. 2, s. 90–96, úno. 2019.