[1]
J. Muselík, A. Komersová, V. Lochař, a K. Kubová, „Regresní analýza disolučního profilu léčiva a odhad mechanismu uvolňování léčiva", Chem. Listy, roč. 113, č. 5, s. 328–336, kvě. 2019.