[1]
M. Hrubý, S. K. Filippov, V. Felklová, a P. Štěpánek, „Přírodou inspirované polymery citlivé na vnější podněty pro dopravu léčiv", Chem. Listy, roč. 109, č. 7, s. 482–487, čvc. 2015.