[1]
E. Otyepková a R. Gabriel, „Krystalické soli kyseliny obeticholové", Chem. Listy, roč. 113, č. 7, s. 434–437, čvc. 2019.