[1]
D. Revenco, M. Loula, O. Mestek, a R. Koplík, „Stanovení anorganických nanočástic v biologických materiálech a potravinách analýzou jednotlivých částic hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem", Chem. Listy, roč. 113, č. 8, s. 478–484, srp. 2019.