[1]
T. Stachurová a H. Sezimová, „Metoda detekce kontaminace půdy těžkými kovy pomocí stanovení metalothioneinů", Chem. Listy, roč. 113, č. 8, s. 511–514, srp. 2019.