[1]
V. Lobaz, „Nízkoteplotní fosfátové smalty pro antikorozní ochranu konstrukčních dílů z ochuzeného uranu", Chem. Listy, roč. 114, č. 6, s. 411–415, čer. 2020.