[1]
J. Václavková, P. Kouřilová, J. Vrbková, D. Holub, M. Hajdúch, a P. Džubák, „Proteomická analýza vzorků kondenzátu vydechovaného vzduchu prokázala vysokou reprodukovatelnost hmotnostně spektrometrických měření [Proteomic Analysis of Exhaled Breath Condensate Samples Showed High Reproducibility of Mass Spectrometric Measurements]", Chem. Listy, roč. 114, č. 7, s. 470–479, čvc. 2020.