[1]
P. Juřík, P. Slepička, Z. Kolská, N. Slepičková Kasálková, a V. Švorčík, „Nanostrukturování polymerních substrátů pomocí indukovaného vrásnění", Chem. Listy, roč. 114, č. 12, s. 804–814, pro. 2020.