[1]
N. Števulová a E. Singovszká, „FTIR štúdium degradácie zložiek konopného pazderia v procese chemickej a fyzikálnej úpravy", Chem. Listy, roč. 114, č. 12, s. 853–858, pro. 2020.