[1]
K. Kromerová a V. Bencko, „Rastlinné toxíny v exotických medoch – „šialenom“ mede a „tutínovom“ mede", Chem. Listy, roč. 115, č. 1, s. 20–24, led. 2021.