[1]
„Inzerát", Chem. Listy, roč. 115, č. 1, s. 78, led. 2021.