[1]
L. Čapka, J. Sedláček, a P. Mikuška, „Sledování koncentrací aniontů v městském aerosolu pomocí miniaturizovaného impaktoru", Chem. Listy, roč. 115, č. 2, s. 99–103, úno. 2021.