[1]
K. Dercová, K. Lászlová, H. Dudášová, S. Murínová, M. Balaščáková, a J. Škarba, „Hierarchia výberu bioremediačných technológií: možnosti využitia potenciálu bakteriálnych degradérov", Chem. Listy, roč. 109, č. 4, s. 281–290, dub. 2015.