[1]
M. Jurášek, L. Opletal, E. Kmoníčková, a P. Drašar, „Venenum Bufonis – Panacea? [Venenum Bufonis – Panacea?]", Chem. Listy, roč. 115, č. 7, s. 363–367, čvc. 2021.