[1]
S. Dubinin a V. Ducháček, „Stanovení síťové hustoty kaučukové složky termoplastických vulkanizátů", Chem. Listy, roč. 109, č. 2, s. 125–128, úno. 2015.