[1]
E. Timkina, O. Maťátková, a I. Kolouchová, „Odolnost na ionizující záření u zástupců kmene Actinobacteria", Chem. Listy, roč. 116, č. 4, s. 235–241, dub. 2022.