[1]
K. Fenclová, M. Němec, a T. Prášek, „Stanovení plutonia a dalších vybraných aktinoidů metodou urychlovačové hmotnostní spektrometrie", Chem. Listy, roč. 117, č. 2, s. 128–133, úno. 2023.