[1]
„Inzerát", Chem. Listy, roč. 117, č. 2, s. 134, úno. 2023.