[1]
J. Zuzáková, D. Janák, E. Vobecká, a J. Říhová Ambrožová, „Využití somatických kolifágů při sledování hygienické nezávadnosti recyklovaných odpadních vod", Chem. Listy, roč. 117, č. 3, s. 163–169, bře. 2023.