[1]
M. Kolenčík, M. Urík, a J. Štubňa, „Heterotrofné lúhovanie a jeho využitie v biohydrometalurgii", Chem. Listy, roč. 108, č. 11, s. 1040–1045, lis. 2014.