[1]
D. Kačeriaková a I. Špánik, „Využitie cyklodextrínov v plynovej chromatografii: príprava kapilárnych kolón s cyklodextrínovými stacionárnymi fázami", Chem. Listy, roč. 108, č. 5, s. 462–469, kvě. 2014.